Menu Side

Bloki ul. Kilińskiego w Mielcu

Obiekt: Bloki ul. Kilińskiego w Mielcu
Zamawiający: DOM-EKO Sp. z o.o.
Okres realizacji: III 2015 - X 2016  
Wartość robót: 785 044 zł

Firma Elektromontaż Rzeszów S.A. w latach 2015 - 2016 realizowała roboty elektryczne na zadaniu „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18 oraz 19 przy ul. Kilińskiego w Mielcu”.