Menu Side

Zasilanie zaplecza RZE - Załęże

Obiekt: Teren Bazy-Zaplecza RZE S.A. przy ulicy Ciepłowniczej w Załężu
Zamawiający: RZE Dystrybucja
Okres realizacji: VI 2005 - VIII 2007
Wartość robót: 1 558 688 PLN

Zakres prac Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował:

 1. Wykonanie sieci elektrycznych zewnętrznych
 • demontaż sieci napowietrznych SN 15 kV
 • montaż sieci napowietrznych SN 15 kV
 • montaż sieci kablowej SN 15 kV
 • montaż sieci kablowych NN
 • montaż sieci transformatorowej 15/0,4kV wnętrzowej
 • montaż oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych
 • wykonanie kanalizacji kablowej NN
 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej z układem kabli światłowodowych
 1. Wykonanie sieci elektrycznych wewnętrznych w obiektach Bazy Transportu, Budynku Wielofunkcyjnego, Magazynu Głównego, Budynku Technicznego, Garaży i Wiaty
 • montaż instalacji oświetlenia podstawowego
 • montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i kierunkowego
 • montaż instalacji gniazd 1fazowych i 3fazowych
 • montaż instalacji gniazd dedykowanych
 • montaż instalacji oddymiania
 • montaż instalacji odgromowej
 • montaż instalacji teletechnicznej okablowania strukturalnego
 • montaż rozdzielni głównych i wydziałowych wraz z liniami WLZ
 • wykonanie pomiarów i elektrycznych i uruchomienie instalacji