Menu Side

Zasilanie Tesco Stalowa Wola

Obiekt: Zasilanie Tesco Stalowa Wola
Zamawiający: RZE RE Stalowa Wola
Okres realizacji: XII 2005 - V 2006 
Wartość robót: 185 000 PLN

 
Zakres prac firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował: budowę linii kablowych zasilania podstawowego i rezerwowego SN 15 kV kablem XUHAKXs 3x1x120mm2 i klablem XUHAKXs 3x1x240mm2. Razem podczas zadania pzrzebudowano i wybudowano łącznie 2115 mb linii kablowych SN 15 kV, zrealizowano również przebudowę pól rozdzielczych w RS Rozwadów i stacji miejskiej 71.