Menu Side

Strefa S-2 w m. Rogoźnica k. Głogowa

Obiekt: Przebudowa sieci energetycznej nn i SN Odrzykoń Gmina Wojaszówka
Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie
Okres realizacji: II 2008 - X 2008
Wartość robót: 713 700 PLN

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów S.A. obejmował:

  • budowa linii kablowej SN 15 kV
  • budowa nowego odcinka linii napowietrznej SN 15 kV
  • budowa rozdzielni głównej SN 15 kV