Menu Side

Stacja trafo "Lenartowicza" w Rzeszowie

Obiekt: Stacja trafo "Lenartowicza" w Rzeszowie
Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A.
Okres realizacji: IX 2009 – VI 2010
Wartość robót: 266 700 zł