Menu Side

Rozdzielnia - Kotłownia w Sanoku

Obiekt: Rozdzielnia - Kotłownia w Sanoku
Zamawiający: Enervigo Sp. z o.o.
Okres realizacji: VI 2019 – II 2020
Wartość robót: 352 800 zł