Menu Side

Przebudowa układu zasilania w JW Toszek

Obiekt: Przebudowa układu zasilania w Jednostce Wojskowej w kompleksie zamkniętym Toszek
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Okres realizacji: 2004-2005
Wartość robót: 456 000 zł

Zakres prac firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował:

  • prace demontażowe
  • linie kablowe zasilające
  • stację transformatorową
  • rozdzielnice nn
  • oświetlenie terenu
  • sieci kablowe telefoniczne