Menu Side

Przebudowa sieci energetycznej nn i SN Odrzykoń

Obiekt: Przebudowa sieci energetycznej nn i SN Odrzykoń Gmina Wojaszówka
Zamawiający: RZE RDE Krosno
Okres realizacji: IX 2006 - V 2007
Wartość robót: 674 500 PLN

Zakres prac firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował przebudowę i remont sieci energetycznej niskiego napięcia wraz z przyłączami zasilanych ze stacji transformatorowych od nr I do XXII oraz przebudowa linii SN 15 kV.