Menu Side

Poprawa warunków napięciowych Tarnowiec, Wrocanka

Obiekt: Poprawa warunków napięciowych w miejscowościach Tarnowiec, Wrocanka, Potakówka, Glinik Polski
Zamawiający: RZE RDE Jasło
Okres realizacji: I 2005 - VIII 2005 
Wartość robót: 535 000 PLN

Zakres prac firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował montaż stacji transformatorowej oraz przebudowę linii napowietrznych nn 0,4 kV.