Menu Side

Obwodnica w Jaśle

Obiekt: Obwodnica "Droga Południowa" w Jaśle
Zamawiający: RZE RE Jasło
Okres realizacji: VII 2004 - VIII 2005
Wartość robót: 230 000 PLN

Razem podczas zadania przebudowano 1572 mb linii kablowych SN 15 kV, w tym RZE SA przejął do eksploatacji 4861 mb linii SN. Zrealizowano również linie kablowe nn, oświetlenie zewnętrzne oraz stacje transformatorowe 15/0,4 kV.