Menu Side

Linie napowietrzne w miejscowości Wrocanka

Obiekt: Linie napowietrzne w miejscowości Wrocanka
Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A.
Okres realizacji: V 2008 – III 2009
Wartość robót: 514 000 zł