Menu Side

Linie kablowe SN i nn, stacja trafo w Rzeszowie

Obiekt: Linie kablowe SN i nn oraz stacja trafo w Słocinie koło Rzeszowa
Zamawiający: Rzeszowski Zakład Energetyczny SA
Okres realizacji: 2004-2005
Wartość robót: 377 000 zł

Wykonywane prace elektryczne związane były z poprawą warunków napięciowych w miejscowości Słocina k/ Rzeszowa.

Zakres prac firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował:

  • budowę stacji transformatorowej STL-4
  • budowę linii kablowych średniego napięcia typu XUHAKXs 3x120 mm2 - 290 m
  • budowę linii kablowych niskiego napięcia typu YAKY 4x240 mm2 - 381 m
  • budowę linii kablowych niskiego napięcia typu YAKY 4x120/4x35 mm2 - 170 m
  • montaż szafy kablowej i szafy oświetleniowej
  • wykonanie nawiązań i rozcięć sieci nn