Menu Side

Elektrownia Bełchatów

Obiekt: Elektrownia Bełchatów
Zamawiający: RAFAKO S.A.
Okres realizacji:
 2020 - 2021  
Wartość robót: 4 300 876 zł