Menu Side

Rejon Energetyczny Jasło

Obiekt: Rejon Energetyczny Jasło
Inwestor/Generalny Wykonawca: RZE RDE Jasło
Okres realizacji: VI 2005 - X 2007
Wartość robót: 2 108 050 PLN

 

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • modernizacja linii napowietrznej 15kV Cieklin-Dobrynia
  • budowa stacji transformatorowej wraz z nawiązaniami i rozcięciami w Lipnicy Górnej
  • budowa stacji transformatorowej i rozbudowa sieci SN i nn w Polanach
  • rozbudowa sieci napowietrznej nn w Tarnowcu wraz z przyłączami kablowymi
  • budowa stacji trafo, rozbudowa sieci napowitrzno-kablowej SN i nn w Wolicy