Menu Side

Przebudowa sieci energetycznej nn i SN Odrzykoń

Obiekt: Przebudowa sieci energetycznej nn i SN Odrzykoń Gmina Wojaszówka
Inwestor/Generalny Wykonawca: RZE RDE Krosno
Okres realizacji: IX 2006 - V 2007
Wartość robót: 674 500 PLN

 

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował przebudowę i remont sieci energetycznej niskiego napięcia wraz z przyłączami zasilanych ze stacji transformatorowych od nr I do XXII oraz przebudowa linii SN 15 kV.