Menu Side

Linie nn w powiecie Sanockim

Obiekt: Poprawa warunków napięciowych Huzele, Załuż
Inwestor/Generalny Wykonawca: RZE RDE Sanok
Okres realizacji: V 2006 - VII 2006
Wartość robót: 213 000 PLN

 

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • budowa linii napowietrznej SN 15kV
  • budowa stacji transf. 15/04 kV
  • budowa linii napowietrznej NN przewodem ASXsn
  • wykonanie nawiązań i rozcięć linii NN