Menu Side

Rynek w Strzyżowie

Obiekt: Budowa oświetlenia oraz monitoringu placu rynku w Strzyżowie
Inwestor: Rembud Sp. z o.o.
Okres realizacji:
I 2013 – X 2013  
Wartość robót: 522 766 zł