Menu Side

Modernizacja parkingów i przebudowa dróg dojazdowych na terenie zakładu Pratt & Whitney Rzeszów S.A

Obiekt: Modernizacja parkingów i przebudowa dróg dojazdowych na terenie zakładu Pratt & Whitney Rzeszów S.A.
Inwestor: Pratt & Whitney Rzeszów S.A.
Okres realizacji:
VII 2018 - II 2019  
Wartość robót: 1 059 000 zł