Menu Side

Oświetlenie uliczne w Tyrawie Wołoskiej

Obiekt: Oświetlenie uliczne w Tyrawie Wołoskiej
Zamawiający: Gmina Tyrawa Wołoska
Okres realizacji: VI 2018 - IX 2018  
Wartość robót: 343 625 zł