Menu Side

Oświetlenie uliczne w Rzeszowie

Obiekt: Oświetlenie uliczne w Rzeszowie
Inwestor/Generalny Wykonawca: Małopolska Dyrekcja Inwestycji 
Okres realizacji: 1998
Wartość robót: 725 000 PLN


W ramach projektu zostały zmodernizowane ul. 3-go Maja i ul. Grunwaldzka w Rzeszowie, które spełniają obecnie funkcję deptaków miejskich.

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • linie kablowe
  • sieć teletechniczną
  • kanalizację kablową
  • dostawę i montaż słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych