Menu Side

Oświetlenie uliczne w Mielcu

Obiekt: Oświetlenie uliczne w Mielcu
Inwestor/Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mielcu
Okres realizacji: X 2004-X 2005
Wartość robót: 1 873 000 PLN


W ramach projektu "Rozwój Małej i srednej przedsiębiorczosci w okolicach Mielca" realizowano infastrukturę energetyczną przy budowie i remoncie układu komunikcyjnego w rejonie Mieleckiej SSE.
Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • przebudowa sieci energetycznych W/N 110kV
  • przebudowa sieci S/N i n/N 
  • przebudowa i budowa sieci teletechnicznych 
  • budowa sygnalizacji świetlenej 
  • wykonanie zabezpieczeń skrzyżowań z linią kolejową