Menu Side

Oświetlenie uliczne LED w Mielcu

Obiekt: Budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED w Mielcu
Zamawiający: Gmina Miejska Mielec
Okres realizacji: I 2015 - XII 2016 
Wartość robót:  567 407 zł