Menu Side

Oświetlenie uliczne Gminy Niebylec

Obiekt: Oświetlenie uliczne Gminy Niebylec
Inwestor/Generalny Wykonawca: Urząd Gminy Niebylec
Okres realizacji: 2001-2003
Wartość robót: 350 000 zł


Realizację kontraktu na oświetlenie gminy zaprojektowano i wykonano z zastosowaniem najnowszych rozwiązań elektroenergetycznych. Prace zrealizowano w następujących miejscowościach: Niebylec, Jawornik Niebylecki, Baryczka, GwoĽdzianka, Blizianka, Połomia.


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • przebudowę linii kablowych średniego i niskiego napięcia
  • przebudowę linii napowietrznych
  • sieć teletechniczną
  • kanalizację kablową
  • dostawę i montaż słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych