Menu Side

Oświetlenie ulicy 3-go Maja w Rzeszowie

Obiekt: Oświetlenie ulicy 3-go Maja w Rzeszowie
Inwestor/Generalny Wykonawca: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie
Okres realizacji: X 2007- XI 2007
Wartość robót: 169 000 PLN

Oświetlenie ul. 3 Maja w Rzeszowie Elektromontaz Rzeszów realizował już w 1998 roku, instalując lampy indukcyjne na ozdobnych słupach żeliwnych. Obecna realizacja to I etap dodatkowego oświetlenia iluminacyjnego.

  • montaż rozdzielnic oświetleniowych,
  • linie kablowe
  • oświetlenie iluminacyjne Kościoła Pijarów
  • pomiary, próby i prace regulacyjne