Menu Side

Oświetlenie Rynku w Rzeszowie

Obiekt: Oświetlenie Rynku w Rzeszowie
Inwestor/Generalny Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie 
Okres realizacji: XII 2006-XI 2007
Wartość robót: 528 000 PLN

Oświetlenie Rynku to fragment większego projektu "Rewitalizacja Rynku w Rzeszowie"
W ramach robót elektrycznych Elektromontaz Rzeszów SA zrealizował:

  • kanalizację elektryczną i teletechniczną
  • instalację zasilajacą obiekty tymaczasowe
  • wykonanie instalacji oświetlenia płyty Rynku
  • montaż stylowych słupów i opraw