Menu Side

Oświetlenie dróg i mostu na rzece Wisłok w Rzeszowie

Obiekt: Oświetlenie dróg i mostu na rzece Wisłok w Rzeszowie
Zamawiający: PORR Polska S.A.
Okres realizacji: XI 2014 - X 2015  
Wartość robót: 2 643 753 zł