Menu Side

Most Zamkowy w Rzeszowie

Obiekt: Most Zamkowy w Rzeszowie
Inwestor/Generalny Wykonawca: Promost Consulting 
Okres realizacji: 2001-2003
Wartość robót: 1 094 000 PLN


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • linie kablowe niskiego i średniego napięcia
  • oświetlenie uliczne mostu i dojazdów
  • oświetlenie iluminacyjne mostu
  • dostawę słupów oświetleniowych


W trakcie wykonywania prac zamontowano 226 opraw oświetleniowych, położono 5000m kabli oraz zainstalowano 10 rozdzielnic i szaf sterowniczych.