Menu Side

Drogowe Przejście Graniczne w Medyce

Obiekt: Drogowe Przejście Graniczne w Medyce
Inwestor/Generalny Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o. 
Okres realizacji: 1998-2002
Wartość robót: 2 500 000 zł 

  Wykonane zostało okablowanie strukturalne dla następujących obiektów:

 • budynek główny Straży Granicznej i Urzędu Celnego
 • budynek odpraw pieszych
 • budynek odpraw autobusów


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował również:

 

 • budowę kanalizacji teletechnicznej
 • układanie kabli światłowodowych
 • budowę głównych punktów dystrybucyjnych
 • budowę pośrednich punktów dystrybucyjnych
 • budowę punktów elektryczno-logicznych
 • montaż zasilaczy UPS
 • montaż agregatu prądotwórczego wraz z automatyką o mocy 250 kVa
 • oświetlenie terenu i wiat odpraw
 • modernizacje stacji transformatorowej
 • instalacje sterownicze i sygnalizacyjne
 • pomiar instalacji oraz kabli światłowodowych