Menu Side

Droga w miejscowości Manasterzec

Obiekt: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Manasterzec
Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Okres realizacji: IX 2010 - XI 2010  
Wartość robót: 528 706 zł