Menu Side

Zasady powierzania danych osobowych

Informacja dla inwestorów oraz kontrahentów przetwarzających dane osobowe powierzone przez Elektromontaż Rzeszów S.A.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - tzw. RODO, informujemy Państwa o obowiązku zawierania umów powierzenia na podstawie Art. 28 RODO.

We wszelkich sprawach związanych z problematyką ochrony danych osobowych proszę kontaktować się i Inspektorem Ochrony Danych:

iod@elektromontaz.com.pl


Zasady powierzenia danych osobowych Elektromontaż Rzeszów S.A. oraz wzór umowy dostępne są tutaj: