Menu Side

Labolatorium Kontroli Jakości Leków w Rzeszowie

Obiekt: Labolatorium Kontroli Jakości Leków w Rzeszowie
Inwestor/GeneralnyWykonawca: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
Okres realizacji: V 2005 -XII 2006
Wartość robót: 550 000 PLN