Menu Side

Hospital in Rzeszów

Obiekt: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Rzeszowie
Inwestor/GeneralnyWykonawca: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. Fryderyka Szopena w Rzeszowie
Okres realizacji: XI 2006-II 2007
Wartość robót: 441 000 PLN