Menu Side

Oświetlenie ulicy 3-go Maja w Rzeszowie

Project: Oświetlenie ulicy 3-go Maja w Rzeszowie
Investor/General Contractor: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie
Time of construction: X 2007- XI 2007
Cost of works: 169 000 PLN