Informacja w sprawie zmian w Zarządzie Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

16.08.2017


Firma ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. informuje o zmianie w składzie Zarządu Spółki.


Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej od dnia 01.08.2017 r. Zarząd Spółki pełni obowiązki w następującym składzie:


Sławomir Ciuł
                             – Prezes Zarządu

Bogusław Panek                        – V-ce Prezes Zarządu

Renata Skawińska-Kot            – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomicznych

Ksymena Felisiak                    – Członek Zarządu – Główny Księgowy

 

 Obecny skład Zarządu Spółki to wynik powołania przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Pana Sławomira Ciuła.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Pana Bogusława Panka na stanowisko V-ce Prezesa Zarządu, Panią Renatę Skawińską-Kot na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz Panią Ksymenę Felisiak na stanowisko Członka Zarządu - Głównego Księgowego ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.


W związku z nabyciem praw emerytalnych i złożeniem rezygnacji z dniem 31.07.2017 r. przez dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Zygmunta Sikorę oraz przejściem na emeryturę dotychczasowego Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Pana Wiesława Skrzypczaka, w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki oraz wszystkich pracowników ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. pragniemy złożyć wyrazy podziękowania za wieloletnią pracę oraz zaangażowanie w rozwój Spółki.