ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA rozpoczął realizację zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna dla firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka Akcyjna”

26.09.2019

 

 


ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA rozpoczął realizację zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna dla firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka Akcyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: III Czysta energia”. Działanie: 3.1 Rozwój OZE, wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.03.01.00-18-0457/17.

 

Celami projektu są:

  1. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 201 346 Kwh/rok w 2020 roku z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE w miejscowości Rzeszów poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,04 kWp w 2019 roku.
  2. Zmniejszenie emisji CO2 o 166,10 tony/rok w 2020r.

 

Wartość projektu: 1.204.662,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 807.921,99 PLN