Menu Side

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r. działając na podstawie art.395 i art.399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 03.09.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.