Menu Side

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2021

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001r działając na podstawie art.395 i art.399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26.06.2021  r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie /XI piętro/ przy ul. Słowackiego 20, o godz. 9:00.