Menu Side

Umorzenie akcji

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie Uchwały nr 10/2023 Zarządu Spółki z dnia 31 lipca 2023r. w przedmiocie określenia warunków i zasad przeprowadzenia skupu Akcji Własnych przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, ogłoszenia wzoru umowy sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, w związku z Uchwałą nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2023r. upoważniającej Zarząd Spółki do określenia warunków i zasad przeprowadzenia skupu Akcji Własnych przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, a w szczególności do ogłoszenia wzorów umowy sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę niniejszym zaprasza Akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych Spółki na warunkach określonych w Uchwale nr 10/2023 Zarządu Spółki.

 

Pełna treść Uchwały Zarządu Spółki nr 10/2023 z dnia 31 lipca 2023r. wraz z załącznikami jest opublikowana poniżej: