Nowy most w Rzeszowie

08.10.2015

W Rzeszowie powstał jeden z najwyższych mostów wantowych w Polsce, od którego wyższy jest tylko nowy most Rędziński we Wrocławiu, pylon mostu ma 110 metrów wysokości, natomiast pięcioprzęsłowa podwieszona przeprawa ma długość 482m.

Elektromontaż Rzeszów SA realizował przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej, oświetleniowej oraz iluminację obiektu, jest również dostawcą i producentem słupów oświetleniowych dla w/w zadania. Elektromontaż Rzeszów SA jest producentem stalowych i aluminiowych słupów oświetleniowych w tym słupów spełniających wymagania bezpieczeństwa biernego wg PN-EN 12767, w procesie produkcyjnym wykorzystuje innowacyjną technologię rozkroju i spawania laserowego.